Karnozín 100% prírodná látka
Dipeptid skladajúci sa z dvoch aminokyselín
(L-histidín a β-alanín)

Karnozín je látka telu vlastná, ktorá je primárnou stavebnou látkou bunky a zároveň ju dokáže regenerovať. Pritom sa stará tiež o to, aby bunky medzi sebou komunikovali a tak zabezpečili automatické fungovanie nášho organizmu.

V súčasnej dobe je vo svete publikovaných viac ako 900 štúdií o karnozíne.

Výskum je uskutočňovaný odborníkmi v mnohých krajinách sveta, medzi ktorých patrí neodmysliteľne aj MUDr. Michael Kučera. Český interný lekár od roku 1994 spolupracujúci s prof. Dr. R. M. Baevským (Inštitút pre bio-medicínske problémy Akadémie vied Ruskej federácie) v oblasti aplikácie kozmickej medicíny do praxe, najviac v oblasti prevencie a posilnenia adaptačných mechanizmov na stres. Výskumné aktivity medzinárodne uznávaného odborníka na mitochondriálnu medicínu Dr. Kučeru boli v roku 2000 ohodnotené cenou IMMA-Prize 2000 za klinicky relevantné dosiahnutie výsledkov v tejto oblasti.

Karnozín a jeho význam 

V posledných rokoch je stále väčšia pozornosť a záujem venovaný fenoménu vlastností karnozínu, ktorý je považovaný za látku storočia a predpokladá sa, že sa stane fundamentálnym denným liekom pre ľudí každého veku, obzvlášť tých, ktorý dosiahli 40 rokov a starších. Výskumné projekty týkajúce sa karnozínu, sú uskutočňované v USA, Austrálii, Veľkej Británii, Japonsku, Škandinávii, Rusku a Číne a je doporučovaný špecialistami zaoberajúcimi sa starnutím ako významný a hodnotný výživový doplnok. Karnozín je skúmaný mnohými top-vedeckými pracovníkmi. / napr. Dr. Bruce Ames a jeho team z UCLA Berkley (University of California Los Angeles. Nikto nepochybuje o jeho vysokej odbornosti v molekulárnej biológii/.
Laboratórne výskumy v oblasti bunkovej senescentrácie (starnutia) – tj. konca životného cyklu dvoch deliacich sa buniek dokladujú, že získané fakty nemôžu byť len náhodné. Karnozín má pozoruhodné schopnosti omladzovania buniek nachádzajúcich sa v procese senescentrácie, obnovovať ich normálne vlastnosti a predlžovať ich životnosť. Akým spôsobom môže karnozín omladzovať bunky? Doposiaľ nie sú známe všetky odpovede, ale vlastnosti karnozínu ukazujú na kľúčové mechanizmy starnutia buniek a tkanív– chráni pred skracovaním telomerov a pred poškodením DNA pri delení buniek.

Ďalej bol dokázaný repertoár blahodarných vplyvov na organizmus. Mechanizmy týchto účinkov sú charakterizované nasledujúcimi procesmi: Fyziologické (normálne koncentrácie (20-30 μM/l) v štandardných médiách invitro predlžujú životnosť ľudských fibroblastov a silne redukujú ich prejavy starnutia.

U laboratórnych zvierat karnozín výrazne zlepšil ich vzhľad a predĺžil život.

Karnozín by teda mohol byť veľmi užitočný u nasledujúcich ochoreniach, ktoré sú viazané na vek:

 • neurologické degeneratívne ochorenia (Alzeimerova a Parkinsonova choroba, epilepsia, depresívne ochorenia, schizofrénia, mierne poruchy vnímania (mild cognitive impairment), demencia rôzne etiológie, stavy po cievnych mozgových príhodách),
 • spektrum autistických ochorení (Aspergerov syndróm, ADHD, dyslexia a dyspraxia, Tourettóv syndróm atď.)
 • všeobecné poruchy bunkového starnutia,
 • cross-linking (krížené zosieťovanie) šošovky oka, šedý zákal, katarakta,
 • cross-linking kolagénu pokožky (starnutie kože),
 • formovanie AGES (=Advanced Glycation End Products), tj. pokročilých konečných produktov zcukornatenie bielkovín,
 • stavy akumulácie poškodených bielkovín,
 • svalovej dystrofie,
 • kardiovaskulárnych ochorení,
 • cievnych porúch mozgu,
 • diabetes a jeho komplikácie.

Karnozín je ako multifunkčný výživový doplnok relatívne novinkou.

Je to fyziologický a 100 % prírodný superantioxidant so spektrom biologických funkcií (okrem vyššie uvedených vlastností):

 • má univerzálnu a mnohostrannú antioxidačnú aktivitu,
 • podporuje svalovú vitalitu,
 • zvyšuje svalovú silu a vytrvalosť,
 • urýchľuje zotavenie po šprintoch,
 • redukuje bunkové poškodenia spôsobené alkoholom,
 • pôsobí ako prenášač vzruchov v mozgu a nervoch.

       

Karnozín Extra

Multifunkčná ochrana buniek

120 kapsúl v balení

Odporúčané dávkovanie:

Dospelí: 2 kapsule 2 krát denne
Deti od 3 rokov: 1-2 kapsule denne

Kúpiť online

Kde kúpiť Karnozín EXTRA