Prospešný efekt proti starnutiu

Karnozín má mnoho vyslovene „omladzujúcich“ prospešných účinkov – až s obdivom, ako tak malá molekula dipeptidu môže mať tak ohromujúci efekt v zmysle omladenia organizmu.

Karnozín má výnimočnú schopnosť omladzovať staré a starnúce bunky a meniť ich na bunky plne funkčné a zdravé. Dlho sa predpokladalo, že staré bunky nie sú schopné byť omladené, pokiaľ neboli známe výsledky štúdií o účinkoch karnozínu. Súčasné poznatky ukazujú, že karnozín predlžuje dobu medzi jednotlivými deleniami bunky a zároveň zvyšuje počet delení. To znamená, že výrazne predĺži dobu života každej bunky, pričom úmera je priama: čím viac karnozínu, tým dlhšie intervaly medzi delením a tím viac počtov deleni.

Karnozín predlžuje priemernú dobu života fibroblastov v kultúrach, ničí ich transformované (mutované) formy, chráni pred aldehydmi a pred vznikom fragmentov proteínu ß-amyloidu (charakteristické pre Alzheimerovú chorobu) a proti vzniku α-synukleinu vznikajúceho pri ochorení Parkinson. Tak isto potlačuje, prinajmenšom in vitro (v skúmavke) glykáciu proteínov a tvorbu nebezpečných skrížených väzieb DNA/proteín.

Súčasné výskumy dokazujú, že pacienti užívajúci karnozín celkom objektívne vyzerajú po určitej dobe (asi pol roka až jeden rok) mladšie, než vyzerali pred užívaním. To podporuje zistenia prevedené pri „in vitro“ pokusných štúdiach a experimentálnych prácach, potvrdzujúcich, že karnozín je schopný omladzovať staršie bunky v kultúrach a tak isto pokusy „in vivo“, uskutočnené na pokusných zvieratách, kde karnozín potlačoval viditeľné znaky starnutia. Pri týchto štúdiách karnozín významne odďaľoval rozvoj kožných ulcerácií v oblasti okolo očí, lordokyfózu chrbtice. Karnozín významne odďaľoval rozvoj kožných ucerácií, lézií v oblasti okolo očí, lordokyfózu chrbtice, typické prejavy staroby. Naviac, s karnozínom suplementované myši nielenže „vyzerali“ mladšie ako myši kontrolné (tj. bez karnozínu), ale dosahovali priemerné predĺženie ich života o 20%. Ako zaujímavosť je možné uviesť „šepkanú“ správu, že aj Boris Jelcin užíval istú dobu „ruský supervitamín“, tj. karnozín, takže vyzeral o desať rokov mladšie.

       

Karnozín Extra

Multifunkčná ochrana buniek

120 kapsúl v balení

Odporúčané dávkovanie:

Dospelí: 2 kapsule 2 krát denne
Deti od 3 rokov: 1-2 kapsule denne

Kúpiť online

Kde kúpiť Karnozín EXTRA