Karnozín v športe 

Ruský vedec E.S. Severin preukázal už v roku 1953, že karnozín významne prispieva k fyziochemickému vyrovnávaniu kyslosti (pufrovaniu) v kostrových svaloch tým, že udržuje acidobasickú rovnováhu v priebehu vysoko intenzívnej práce svalov, kde dochádza k prebytku H+ produkovaného v súvislosti s akumuláciou kyseliny mliečnej – tým výrazne stúpa kyslosť v svaloch, ktorá spôsobí svalovú únavu, zníženie sily a vytrvalosti spolu so spomalením regenerácie. Karnozín predstavuje 30 % celkovej pufrovacej kapacity organizmu. Súčasné štúdie potvrdili, že zvýšená koncentrácia karnozínu vedie ku zvýšenej pufrovacej kapacite pre H+, tj. že karnozín reguluje (pufruje) vnútrobunečnú kyslosť (pH). Je dôležité, že túto vlastnosť má karnozín, aj keď sa podá pred cvičením.

Je všeobecne známe, že akumulácia kyseliny mliečnej v pracujúcom svale spôsobuje zníženie pH, tj. zvýšenie kyslosti, čo má za následok svalovú únavu až vyčerpanie.

Taktiež pokles koncentrácie karnozínu s vekom vedie k znižovaniu svalovej sily a vytrvalosti. Takže suplementácia karnozínom vedie k zvýšeniu jeho koncentrácie a tým k obnoveniu a zvýšeniu sily, odolnosti, vytrvalosti a urýchleniu regenerácie.

Karnozín tak isto pomáha funkcii tzv. kalciovej pumpy v sarkoplasmatickom retilulu svalových buniek a udržuje kalciové kanály otvorené. Pri nedostatku karnozínu pumpa prestáva fungovať, kalciové kanály sa uzatvárajú v dôsledku vzostupu kyslosti, zvýšenie proxidácie lipidov a akumulácie malondialdehydov (MDA). Karnozín bráni rozvoju týchto škodlivých reakcií a predstavuje ideálny fyziologický doplnok v športe. Karnozín nie je uznaný ako dopingová látka.

V športe a body-buildingu, karnozín sa taktiež spolupodieľa na detoxikácii reaktívnych aldehydov, vznikajúcich peroxidáciou lipidov behom svalovej práce.

Tak karnozín chráni svaly pred poškodením, zvyšuje ich silu, vytrvalosť, odolnosť a urýchľuje procesy regenerácie – toto potvrdilo celkom preukázateľné množstvo štúdií. Vyššie uvedené vlastnosti karnozínu boli takisto skúmané z hľadiska množstva, aké je schopné tieto vlastnosti zabezpečiť. Štúdie preukázali, že minimálne množstvo je 2.5 mM k zastaveniu peroxidácie lipidov a 1.0 mM k potlačeniu karbonylácie. Tieto koncentrácie sú dosiahnuteľné pri suplementácii karnozínom po niekoľkých mesiacoch (v jednej štúdii až po 13 mesiacoch). Pri podávaní stravy, obsahujúcej 1.8 % karnozínu, stúpa jeho koncentrácia v svaloch až 5x už po 8 týždňoch. Karnozín tak predstavuje ideálny suplement pre atlétov.

       

Karnozín Extra

Multifunkčná ochrana buniek

120 kapsúl v balení

Odporúčané dávkovanie:

Dospelí: 2 kapsule 2 krát denne
Deti od 3 rokov: 1-2 kapsule denne

Kúpiť online

Kde kúpiť Karnozín EXTRA